Technik logistyk

Praca logistyka obejmuje działania w obszarze ekonomii przedsiębiorstw i handlu. Logistyk kontroluje przemieszczanie towarów od producenta do konsumenta, odpowiada za efektywne działania w sferze zaopatrzenia, planowania produkcji, dystrybucji, transportu i komunikacji.

Nabyte umiejętności:

  • przygotowywanie ofert handlowych w zakresie świadczenia usług logistycznych
  • sporządzanie dokumentów logistycznych
  • dokonywanie wyboru dostawców, dobieranie środków do załadunku i rozładunku towarów oraz środków transportu
  • prowadzenie działalności marketingowej na rynku usług logistycznych

Praca: Logistyk to jeden z najbardziej poszukiwanych zawodów. Specjalistami z tej dziedziny interesuje się przemysł, budownictwo, handel oraz branża telekomunikacyjna. Logistycy znajdują zatrudnienie w firmach produkcyjnych oraz w przedsiębiorstwach specjalizujących się w spedycji krajowej i międzynarodowej.

Kształcenie w zawodzie technik logistyk jest realizowane w kwalifikacjach:

SPL.01. Obsługa magazynów
SPL.04. Organizacja transportu