Technik hotelarstwa

Technik hotelarstwa jest przygotowany do realizacji wszystkich czynności związanych z fachową i kompleksową obsługą gości hotelowych. Uzyskuje kwalifikacje do pracy w zakładach hotelarskich, ośrodkach wypoczynkowych, zakładach uzdrowiskowych, pensjonatach, zajazdach, gościńcach, schroniskach, a także kwaterach prywatnych. Potrafi także organizowaći obsługiwać usługi turystyczne i rekreacyjne takie jak: kongresy, targi, zjazdy. Absolwent tej szkoły może również prowadzić własną działalność gospodarczą.

Nabyte umiejętności:

  • fachowa i kompleksowa obsługa gościa hotelowego
  • wyposażanie i urządzanie wnętrz jednostek hotelowych i gastronomicznych
  • prowadzenie działalności gospodarczej z zakresu gastronomii, hotelarstwa i gospodarstwa domowego
  • obsługa urządzeń techniki biurowej, stosowanie technologii informacyjnej.

Praca: Zdobyte kwalifikacje i umiejętności dają wiele możliwości zawodowych – planowanie usług hotelarskich dla potrzeb różnych organizacji i stowarzyszeń, współpraca z biurami podróży. Technik hotelarstwa jest przygotowany do pracy w różnych obiektach bazy noclegowej (ośrodki wypoczynkowe, zakłady uzdrowiskowe, pensjonaty, schroniska itp.), a także współczesnej bazy ruchomej, np.: promowej, żeglugowej. Może być również zatrudniony w organach administracji samorządowej, branżowych stowarzyszeniach bądź prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie usług hotelarskich.

Kształcenie w zawodzie technik hotelarstwa jest realizowane w kwalifikacjach:

HGT.03. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie
HGT.06. Realizacja usług w recepcji