sprzedawca

Sprzedawca sprzedaje produkty oferowane w punktach sprzedaży drobnodetalicznej (w kioskach i na targowiskach), detalicznej (sklepach, hipermarketach) oraz hurtowej (w hurtowniach), obsługuje nabywców bezpośrednio ( w handlu metodą tradycyjną) lub pośrednio (w handlu metodą samoobsługową i preselekcji).

Nabyte umiejętności:

 • organizowanie zaopatrzenia i przyjmowanie dostaw towarów
 • sprawdzanie towarów pod względem ilościowym i jakościowym
 • przygotowywanie produktów do sprzedaży i ich wyeksponowanie
 • informowanie nabywcy o walorach sprzedawanych produktów, pomoc przy wyborze produktu
 • informowanie o warunkach sprzedaży
 • zawieranie transakcji, sporządzanie faktur za towary
 • prowadzenie rozliczeń ekonomiczno-finansowych.

Praca: praca w punktach sprzedaży, pełnienie funkcji kierownika punktu sprzedaży.


kucharz

Kucharz zajmuje się przyrządzaniem różnego rodzaju potraw, dań, przekąsek, a nawet ciast i deserów. Profesjonalny kucharz to prawdziwy artysta, który potrafi z gotowania i przygotowywania potraw uczynić sztukę. Dysponuje wiedzą i umiejętnościami, które umożliwiają przyrządzanie potraw w różnych kulturach kulinarnych i dostosowanych do różnych okazji.

Nabyte umiejętności:

 • przyrządzanie różnego rodzaju potraw, estetyczne ich podanie
 • właściwe wykorzystywanie narzędzi i przyrządów kuchennych
 • dostosowywanie się do oczekiwań klientów różnych zakładów gastronomicznych.

Praca: Absolwent tej szkoły może znaleźć zatrudnienie we wszystkich typach zakładów gastronomicznych, restauracjach, barach, kawiarniach, stołówkach itp.


monter mechatronik

Monter mechatronik może wykonywać prace na stanowisku operatora, diagnosty i konserwatora urządzeń i systemów mechatronicznych, oraz operatora maszyn manipulacyjnych. Jego praca odbywa się głównie w wyposażonych, estetycznych warsztatach, halach produkcyjnych, laboratoriach. Monter mechatronik może pełnić funkcję brygadzisty.

Nabyte umiejętności:

 • posługiwanie się podstawowym sprzętem i aparaturą kontrolno-pomiarową
 • montowanie i demontaż podzespołów mechanicznych urządzeń mechatronicznych
 • posługiwanie się dokumentacjami technicznymi
 • rozwiązywanie problemów technicznych z zakresu budowy i eksploatacji urządzeń mechatronicznych

Praca: Zawód ten umożliwia uzyskanie zatrudnienia w różnych gałęziach przemysłu oraz prowadzenie własnych firm produkcyjnych i usługowych. Zgodnie z wynikami badań rynku pracy mechatronicy stanowią grupę zawodową o dużych perspektywach.


mechanik-monter maszyn i urządzeń

Mechanik-monter maszyn i urządzeń wykonuje przeglądy, konserwacje
i naprawy różnego rodzaju maszyn i urządzeń z wykorzystaniem uniwersalnych narzędzi i przyrządów ślusarskich, monterskich oraz specjalistycznych, z zachowaniem wymogów eksploatacyjnych i dyscypliny technologicznej. Sprawdza stan techniczny maszyn i urządzeń metodami diagnostycznymi, kontroluje, reguluje, przeprowadza próby po naprawach oraz w razie potrzeby instaluje i uruchamia obiekty techniczne na stanowisku pracy. Zajmuje się konserwacją, naprawą i eksploatacją maszyn i urządzeń mechanicznych. Praktyka odbywa się na warsztatach szkolnych.

Nabyte umiejętności:

 • znajomość budowy i przeznaczenia wybranych maszyn i urządzeń
 • wykonywanie operacji montażowo-demontażowych maszyn i urządzeń
 • interpretowanie schematów i dokumentacji: warsztatowych, technologicznych.

Praca: Mechanik-monter maszyn i urządzeń może być zatrudniony w zakładach przemysłu maszynowego i przetwórczego przemysłu metalowego, a także w innych instytucjach wymagających obsługi i naprawy maszyn i urządzeń.


pozostałe zawody w klasie wielozawodowej

W klasie wielozawodowej kształcą się uczniowie w różnych zawodach nie przedstawionych w głównej ofercie naszej szkoły. Można wybrać dowolny zawód funkcjonujący na rynku pracy oraz należy znaleźć sobie miejsce praktyki zawodowej u rzemieślnika.

Przykłady:

blacharz samochodowy, lakiernik samochodowy, elektryk, stolarz, mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, murarz- tynkarz, ślusarz, cukiernik, piekarz, kelner, fryzjer i inne.