• Pierwsze logowanie w zakładce „Zgłoś kandydaturę” odbywa się przez użycie numeru PESEL.
  • Uczeń musi mieć aktywny mail na który otrzyma login i hasło do możliwości korzystania z platformy.

Logowanie