Podstawowa opieka medyczna w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych im.Stanisława Staszica

  • Podstawową opiekę medyczną w szkole zapewnia Pielęgniarka w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.W razie potrzeby uczeń skierowany zostajedo lekarza rodzinnego.
  • Podstawową opiekę stomatologiczną w ramach profilaktyki zapewnia Konior Clinic Sp. zo. o. , Spółka Komandytowa 43-300 Bielsko-Biała, ul.Pszenna 11.