Poniżej przykładowa tabela 'akceso’ bazy 'rowery’ (widok w phpmyadmin).

stan: n – nowe, u – używane

Skrypt pobierający rekordy z tabeli 'akceso’.

<style> celowo niewidoczne. Należy je uzupełnić samodzielnie tak aby uzyskać efekt końcowy podobny do widoku na następnym zdjęciu.

 

Widok strony 'rowery.php’


Umieszczanie zdjęcia w tabeli (widok w phpmyadmin).

Szerokość i wysokość zdjęcia można ustawić w znaczniku img ( id=1 i 2)

lub w stylach na stronie, pomijając ich zapis w tabeli (id=3 … 8).

 


Widok strony rowery.php ze zdjęciami.


Wstawiamy licznik rekordów/wierszy tabeli 'akceso’

 
DODAWANIE NOWEGO TOWARU (formularz)

1. Do strony rowery.php dodajemy przycisk (link do strony rowery_dodaj.php)

2. Strona rowery_dodaj.php zawiera formularz do pobierania i wstawiania nowego towaru do tabeli 'akceso’ w bazie 'rowery’

 

 

3. Widok formularza

4. Strona rowery.php po dodaniu nowego towaru (opony CST)


USUWANIE REKORDU (TOWARU)

1. Dodajemy ikonę kosza na końcu każdego wiersza umożliwiającą usunięcie rekordu.