Skrypt 1


Skrypt 2 – zmienne i stałe

Skrypt w którym deklarujemy zmienne (symbol $ przed nazwą zmiennej) oraz stałe -> define(„nazwa stałej”, wartość_stałej).
Kropka (.) oznacza konkatenację czyli to samo co (+) w JS.
Należy ustalić dlaczego w przeglądarce wyświetla się 2. On nazywa się $imie $nazwisko
zamiast 2. On nazywa się Jan Kowalski


Skrypt 3 – instrukcja warunkowa 'if’


Skrypt 4. Równanie kwadratowe.

Korzystając z poniższych wzorów równania kwadratowego napisz skrypt php (bez formularza) rozwiązujący  to równanie.

Aby obliczyć pierwiastek z delty należy użyć funkcji sqrt(delta)

Przykładowe rozwiązanie równania:


Skrypt 5. Liczby losowe, sortowanie.

Przykładowy wynik


Skrypt 6. Losowe motto v. 1 – w  indeksowanej tablicy $motto umieszczamy dowolne przysłowia.


Skrypt 7. Losowe motto v. 2 – w  pustej tablicy $motto umieszczamy dowolne przysłowia.


Skrypt 8. Losowe nagrody wyświetlane za pomocą instrukcji switch.


Skrypt 9a. Skrypt zawiera dwie funkcje (  naglowek() i stopka()  ). Skrypt należy nazwać funkcje.php . Uruchomienie tego skryptu nie daje żadnego efektu gdyż jest to plik zewnętrzny (pomocniczy) z którego będzie korzystał inny plik (skrypt 9b (start.php)– poniżej)

Skrypt 9b.  Skrypt należy nazwać start.php . Skrypt po uruchomieniu korzysta z funkcji (  naglowek() oraz stopka()  ) znajdujących się w pliku funkcje.php.

Efekt po uruchomieniu pliku start.phpSkrypt 10. Funkcja date()

Po uruchomieniu skryptu:


Skrypt 11. Formularz 1

Widok formularza.


Skrypt 12. Formularz 2 – checkbox – zapis do pliku .txt

zaznaczone opcje zapisane w pliku ekstra_zamowienia.txt