Monter mechatronik

Monter mechatronik może wykonywać prace na stanowisku operatora, diagnosty i konserwatora urządzeń i systemów mechatronicznych, oraz operatora maszyn manipulacyjnych. Jego praca odbywa się głównie w wyposażonych, estetycznych warsztatach, halach produkcyjnych, laboratoriach. Monter mechatronik może pełnić funkcję brygadzisty.

Nabyte umiejętności:

  • posługiwanie się podstawowym sprzętem i aparaturą kontrolno-pomiarową
  • montowanie i demontaż podzespołów mechanicznych urządzeń mechatronicznych
  • posługiwanie się dokumentacjami technicznymi
  • rozwiązywanie problemów technicznych z zakresu budowy i eksploatacji urządzeń mechatronicznych

Praca: Zawód ten umożliwia uzyskanie zatrudnienia w różnych gałęziach przemysłu oraz prowadzenie własnych firm produkcyjnych i usługowych. Zgodnie z wynikami badań rynku pracy mechatronicy stanowią grupę zawodową o dużych perspektywach.