Liceum ogólnokształcące dla dorosłych to propozycja dla osób, które chcą zdobyć średnie wykształcenie bez radykalnych zmian w swoim trybie życia. Dzięki możliwości ukończenia szkoły średniej oraz przystąpienia do egzaminu dojrzałości otwarta zostaje droga na studia wyższe lub do rozwoju dalszej kariery zawodowej w ramach szkół policealnych.

 • nauka w liceum jest BEZPŁATNA
 • brak egzaminów wstępnych
 • zajęcia odbywają się w systemie zaocznym, co dwa tygodnie w soboty oraz niedziele
 • nauka w szkole trwa:
  – 3 lata dla absolwentów branżowej szkoły I stopnia oraz zasadniczej szkoły zawodowej
  – 4 lata dla absolwentów gimnazjum oraz szkoły podstawowej
 • po ukończeniu szkoły słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego
 • słuchacz może przystąpić do egzaminu maturalnego i uzyskać świadectwo dojrzałości
 • absolwent liceum może kontynuować naukę na studiach wyższych lub w szkołach policealnych
 • wystawiamy legitymacje szkolne, które upoważniają do zniżek na przejazdy
 • wydajemy zaświadczenia do ZUS

Organizacja zajęć w LOD W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Semestr V I VI


Ogółem godzin do zrealizowania 238

Semestr V 144

Semestr VI 94

Semestry przedmiotami :

j. polski 34-25

j. angielski pp+pr (20+30)-(12+10)

historia 28-27

matematyka 21-20

przyroda 11-0


ORGANIZACJA ZJAZDÓW

SEMESTR V


ZJAZD

DATA

PRZEDMIOT

LICZBA GODZIN

PRZEDMIOT

LICZBA GODZIN

RAZEM

I

19.09

j.angielski

4

j.angielski

4

8

20.09

historia

4

historia

4

8

II

3.10

matematyka

4

j.polski

4

8

4.10

j.angielski

4

j.angielski

4

8

III

17.10

j.polski

4

matematyka

4

8

18.10

j.angielski

4

j.polski

4

8

IV

24.10

historia

4

historia

4

8

25.10

j.polski/j.angielski

2+2

matematyka/przyroda

1+3

8

V

7.11

j.angielski

4

matematyka

4

8

8.11

j.polski

4

matematyka

4

8

VI

21.11

j.angielski

4

przyroda

4

8

22.11

historia

4

j.angielski

4

8

VII

5.12

j.polski

4

j.angielski

4

8

6.12

j.angielski

4

j.angielski

4

8

VIII

18.12

historia

4

historia

4

8

19.12

j.j.polski

4

j.polski

4

8

IX

9.01

matematyka

4

j.angielski

4

8

10.01

przyroda

4

j.polski

4

8

SEMESTR VI

DATA

LEKCJE

23.01.21

JĘZYK POLSKI

HISTORIA

HISTORIA

HISTORIA

HISTORIA

HISTORIA

HISTORIA

HISTORIA

24.01.21

JĘZYK POLSKI

JĘZYK POLSKI

JĘZYK POLSKI

JĘZYK POLSKI

MATEMATYKA

MATEMATYKA

MATEMATYKA

MATEMATYKA

06.02.21

JĘZYK ANGIELSKI

JĘZYK ANGIELSKI

JĘZYK ANGIELSKI

JĘZYK ANGIELSKI

JĘZYK ANGIELSKI

JĘZYK ANGIELSKI

JĘZYK ANGIELSKI

JĘZYK ANGIELSKI

07.02.21

MATEMATYKA

MATEMATYKA

MATEMATYKA

MATEMATYKA

JĘZYK ANGIELSKI

JĘZYK ANGIELSKI

JĘZYK ANGIELSKI

JĘZYK ANGIELSKI

20.02.21

JĘZYK ANGIELSKI

JĘZYK ANGIELSKI

JĘZYK POLSKI

JĘZYK POLSKI

JĘZYK POLSKI

JĘZYK POLSKI

JĘZYK POLSKI

JĘZYK POLSKI

21.02.21

JĘZYK POLSKI

JĘZYK POLSKI

JĘZYK POLSKI

JĘZYK POLSKI

MATEMATYKA

MATEMATYKA

MATEMATYKA

MATEMATYKA

06.03.21

HISTORIA

HISTORIA

HISTORIA

HISTORIA

MATEMATYKA

MATEMATYKA

MATEMATYKA

MATEMATYKA

07.03.21

HISTORIA

HISTORIA

HISTORIA

HISTORIA

JĘZYK POLSKI

JĘZYK POLSKI

JĘZYK POLSKI

JĘZYK POLSKI

20.03.21

JĘZYK ANGIELSKI

JĘZYK ANGIELSKI

JĘZYK ANGIELSKI

JĘZYK ANGIELSKI

JĘZYK ANGIELSKI

JĘZYK ANGIELSKI

JĘZYK ANGIELSKI

JĘZYK ANGIELSKI

21.03.21

HISTORIA

HISTORIA

HISTORIA

HISTORIA

JĘZYK POLSKI

JĘZYK POLSKI

JĘZYK POLSKI

JĘZYK POLSKI

10.04.21

HISTORIA

HISTORIA

HISTORIA

HISTORIA

JĘZYK POLSKI

JĘZYK POLSKI

11.04.21

HISTORIA

HISTORIA

HISTORIA

HISTORIA

MATEMATYKA

MATEMATYKA

MATEMATYKA

MATEMATYKA

Terminy egzaminów semestralnych ustalają prowadzący zajęcia.

Dyrektor szkoły może dokonywać zmian w harmonogramie i organizacji zjazdów.