Liceum ogólnokształcące dla dorosłych to propozycja dla osób, które chcą zdobyć średnie wykształcenie bez radykalnych zmian w swoim trybie życia. Dzięki możliwości ukończenia szkoły średniej oraz przystąpienia do egzaminu dojrzałości otwarta zostaje droga na studia wyższe lub do rozwoju dalszej kariery zawodowej w ramach szkół policealnych.

 • nauka w liceum jest BEZPŁATNA
 • brak egzaminów wstępnych
 • zajęcia odbywają się w systemie zaocznym, co dwa tygodnie w soboty oraz niedziele
 • nauka w szkole trwa:
  – 3 lata dla absolwentów branżowej szkoły I stopnia oraz zasadniczej szkoły zawodowej
  – 4 lata dla absolwentów gimnazjum oraz szkoły podstawowej
 • po ukończeniu szkoły słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego
 • słuchacz może przystąpić do egzaminu maturalnego i uzyskać świadectwo dojrzałości
 • absolwent liceum może kontynuować naukę na studiach wyższych lub w szkołach policealnych
 • wystawiamy legitymacje szkolne, które upoważniają do zniżek na przejazdy
 • wydajemy zaświadczenia do ZUS

HARMONOGRAM ZJAZDÓW

KLASA 2LD – (III i IV semestr)


2LD

KLASA 3LD – (V i VI semestr)


3LD