Technikum Nr 1

KwalifikacjaTermin
Formuła 2012 – część praktyczna
A30 Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania21.06.2021 g. 16.00
E.14 Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami24.06.2021 g. 12.00
Formuła 2017 – część pisemna
AU.22, EE.08, TG.0722.06.2021 g. 10.00
EE.02, AU.3222.06.2021 g. 12.00
EE.09, EE.2122.06.2021 g. 14.00
Formuła 2017 – część praktyczna
AU.22 Obsługa magazynów21.06.2021 g. 9.00
AU.32 Organizacja transportu21.06.2021 g. 13.00
TG.16 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych21.06.2021 g. 13.00
EE.02 Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych02.07.2021 g. 8.00/12.00/16.00 03.07.2021 g. 8.00
EE.08 Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci02.07.2021 g. 8.00/12.30/17.00
EE.09 Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych28.06.2021 g. 8.00
EE.21 Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych28.06.2021 g. 8.00/12.00
TG.07 Sporządzanie potraw i napojów24.06.2021 g. 8.00/12.00/16.00
Formuła 2019
SPL.01 część pisemna11.06.2021 g. 8.00/10.00/12.00/14.00
SPL.01 Obsługa magazynów – część praktyczna07.06.2021 g. 9.00

Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1

Formuła 2017 – część pisemna
AU.20, MG.17, MG.18, TG.0722.06.2021 g. 10.00
EE.0522.06.2021 g. 12.00
Formuła 2017 – część praktyczna
TG.07 Sporządzanie potraw I napojów25.06.2021 g. 8.00
AU.20 Prowadzenie sprzedaży03.07.2021 g. 8.00/12.00/16.00
MG.17 Montaż i obsługa maszyn i urządzeń25.06.2021 g. 8.00/12.00/16.00
Egzamin praktyczny z kwalifikacji EE.05 Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych oraz MG.18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowychprzeprowadzony będzie w Bielskim Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego, Bielsko-Biała ul. Piastowska 21