Harmonogram egzaminów zawodowych sesja letnia 2020

FORMUŁA 2012

CZĘŚĆ PISEMNA – 23.06.2020

Technikum Nr 1

Kwalifikacja

Zawód

Godzina

Nr sali

E.13

t.informatyk

12.00

1

E.18

t.mechatronik

12.00

1

T.15

t.żywienia i usł. gastr

14.00

1

E.19

t.mechatronik

12.00

1

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

Kwalifikacja

Zawód

Data

Godzina

Sala

A.30

t.logistyk

22.06

16.00

1

A.31

9.00

3

A.32

13.00

2

T.15

t.żywienia i usł gastr

22.06

13.00

1

E.18

t.mechatronik

22.06

9.00

1

E.19

t.mechatronik

25-26.06

9.00

15.00

1

E.14

t.informatyk

24.06

16.00

1

M.44

t.mechanik

25.06

8.00

1

Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1

CZĘŚĆ PISEMNA

M.17

mechanik-monter

23.06

10.00

1