Egzamin zawodowy styczeń-luty 2021 – informacje dla zdających

  1. Egzamin zawodowy w sesji zimowej odbędzie się zgodnie z harmonogramem (dostępny na stronie internetowej szkoły lub u wychowawcy).
  2. Na egzamin należy przybyć z dowodem tożsamości i przyborami określonymi przez Dyrektora CKE.
  3. Na egzamin należy przybyć najpóźniej na 30 min przed jego rozpoczęciem.
  4. Wejście na teren szkoły po zdezynfekowaniu rąk i po zmierzeniu temperatury ciała.
  5. W trakcie przebywania w szkole obowiązuje zakrywanie ust i nosa.
  6. Podczas pracy z arkuszem egzaminacyjnym lub podczas rozwiązywania zadania praktycznego przy stanowisku egzaminacyjnym zdający nie mają obowiązku zakrywania ust i nosa , ww. osoby mogą, jeżeli czują się bezpieczniej, mieć zakryte usta i nos przez cały czas uczestniczenia w egzaminie.
  7. Na teren szkoły należy wchodzić wejściem głównym z zachowaniem odpowiedniego dystansu między osobami.
  8. Osoby, u których występują jakiekolwiek objawy chorobowe proszone są pozostanie w domu, do egzaminu będą mogły przystąpić w kolejnej sesji.
  9. Osób do 16. roku życia, które udają się do szkół lub placówek lub do miejsca przeprowadzania egzaminu nie obejmuje zakaz samodzielnego przemieszczania się od poniedziałku do piątku pomiędzy godziną 8:00 a 16:00.