zad. 1
Wykonaj stronę internetową, uwzględniając wymagania dotyczące struktury strony i podstron. Wykorzystując język HTML, PHP, JavaScript oraz kaskadowy arkusz stylów CSS.
Do utworzenia strony WWW wykorzystaj prosty edytor tekstu (dopuszczalne jest kolorowanie składni), przeglądarkę internetową oraz dowolny program graficzny do wykonania obrazów i zapisania ich w formacie PNG.

Wymagania dotyczące struktury witryny
Strukturę strony pokazuje struktura_strony.png), do jej wykonania nie wolno stosować tabeli.
Częścią wspólną wszystkich podstron jest baner w pierwszym wierszu oraz menu znajdujące się w lewej kolumnie.
Po kliknięciu banera lub menu Opis, powinna wyświetlić się strona główna.
W lewej kolumnie należy umieścić MENU z trzema aktywnymi linkami do: Opis, Jaka to liczba?, Liczby całkowite z zakresu.
W prawej kolumnie powinna wyświetlać się zawartość podstron.
Baner jest obrazem w formacie PNG, wykonanym według wzoru (Struktura_strony.png) struktury strony (trójkąt i elipsa po obu stronach, a na środku napis MATEMATYKA). Baner jest linkiem do strony głównej
Plik style.css zawierający reguły CSS formatujące witrynę internetową biorąc pod uwagę że blok menu ma zajmować 40% szerokości strony a zawartość 60%, rodzaj i rozmiar czcionki – Arial 18.

Wymagania dotyczące strony głównej „Opis”
Powinien wyświetlać się numer PESEL zdającego.

Wymagania dotyczące podstrony „Jaka to liczba?”
Powinno wyświetlać się okno dialogowe z poleceniem „Podaj liczbę całkowitą”, a po wpisaniu i zatwierdzeniu liczby powinna pojawić się informacja „Liczba X jest dodatnia” lub „Liczba X jest ujemna” „Liczba X to zero” (w miejscu X powinna wyświetlić się wartość podanej w oknie dialogowym liczby),
– wejście na tę podstronę należy zabezpieczyć hasłem liczba

Wymagania dotyczące podstrony „Liczby całkowite z zakresu”
Liczby całkowite z zakresu – powinno wyświetlić okno dialogowe z poleceniem „Podaj liczbę początkową”. Po wpisaniu i zaakceptowaniu przez użytkownika dowolnej liczby całkowitej powinno wyświetlać się kolejne okno dialogowe z poleceniem „Podaj liczbę końcową”. Po wpisaniu i zaakceptowaniu liczby powinien wyświetlić się ciąg kolejnych liczb, od liczby początkowej do końcowej. Jeśli liczba początkowa będzie mniejsza od liczby końcowej, ciąg będzie rosnący, w przypadku, gdy liczba początkowa będzie większa od liczby końcowej, ciąg będzie malejący.