Treść pliku ost_mod.js

document.write(„Ostatnia modyfikacja: „+document.lastModified);

Element blokowy – div

Element blokowy div jest to rodzaj ,pudełka, w którym możemy umieszczać inne, mniejsze 'pudełka’ w celu ich wzajemnego ułożenia, czy też, pogrupowania. W każdym takim div-ie możemy umieszczać tekst, obrazy, filmy. Każdy div może mieć swoją klasę (class) i może być formatowany przy użyciu styli. Klasę deklarujemy w stylach przy użyciu kropki przed nazwą kasy (.nazwa_klasy) i wywołujemy na stronie za pomocą wyrażenia class=”nazwa_klasy”.

index.html
style.css