Mimo trwającej epidemii koronawirusa i związanymi z nią ograniczeń nasza młodzież nie rezygnuje ze swoich pasji.